UNDER UPPBYGGNAD

Ursäkta röran!

Hobbyuppfödning av hoppkaniner, hermelin zobel blå och tysk jättescheck. Gårdsförsäljning av blommor och växter.