Triton och Beata på rasklubbens utställning april -07.