Gnupens Busige Greve Mozrt 10 mån. Rasklubbens utställning april -07.